މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ހާއްސަ ދުވުން.

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 22.10.2022 ވަނަ ދުވަހު ހާއްސަ ދުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިދުވުމުގައި މިކައުންސިލުގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާ ތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.