މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2022 1 1 1 1 2
2021 8 13 3 1 21 4
2020 746 702 3 2 1448 5
ޖުމްލަ ފިރިހެން 748
ޖުމްލަ އަންހެން 711
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1459

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2022-03-13 09:48:50 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން

album

album ކައުންސިލް މަސްރޭސް 2021 ވަނީ ވަރައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ

album

album ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީ އަދި ކޮޅުފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހާލުބެލުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން