މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ގުޅިގެން ސުކައުޓް ދުވަސް ފާހަކަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ގުޅިގެން ސުކައުޓް ދުވަސް ފާހަކަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބުސްކައުޓް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސުކޫލުގެ ޕްރިފެކްޓްބޯޑްގެ ދަރިވަރުންނާ ތިމާވެށި ކުލަބުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސުކޫލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.