މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2023 6 9 5 7 15 12
2022 7 6 3 2 13 5
2021 8 13 3 1 21 4
2020 746 702 3 2 1448 5
ޖުމްލަ ފިރިހެން 753
ޖުމްލަ އަންހެން 718
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1471

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2023-11-05 14:00:53 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް 1445

album

album އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ކައުންސިލްގެ ފިރިހެންމުވައްޒަފުން ރަށުގެ އަންހެން ކަބަލުންނަށް އެރުވި ހަވީރުގެ ސައިފޮދު

album

album ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކޮޅުށީ ކައުންސިލުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުން