މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ކައުންސިލްގެ ފިރިހެންމުވައްޒަފުން ރަށުގެ އަންހެން ކަބަލުންނަށް އެރުވި ހަވީރުގެ ސައިފޮދު

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ކަބަލުންނަށް ހަވީރުގެ ސައިފޮދެއްއަރުވައިފިއެވެ. ޕާކު ސަރަހައްދުގައި ގެންދެވުނު މި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ގިނައަދަދެއްގެ އަންހެން ކަބަލުން ބައިވެރިވެ ލައްވާފައިވެއެވެ. ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ހަވީރުގެ ސައި ފޮދު ދިނުމުގެ މަގުޞަދަކީ ކަބަލުން ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތުން އެކަހެރިވެލާ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދާދިނުމެވެ.