މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފީ ސްޓްރަކްޗަރ 2022

24 އެޕްރީލް 2022     


މި އެކުލަވާލެވުނު އައު ފީ ސްޓްރަކްޗަރ އާއިއެކު މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ބައެއް ހިދުމަތްތަކުން 25 މެއި 2022 އިން ފެށިގެން ފީ ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
ބާވަތް: ޚިދުމަތްތައް

ދައުރު: 4 ވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ:

ތާރީޚް: 24/05/2022